Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat
by zvarazs

Általános tájékoztatás
A www.ingressum.hu oldalt az INGRESSUM Consulting Kft. (Továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.
A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Szerzői jogok
A weboldal és az azon megjelenő megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
A Szolgáltató azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:
– a pontos weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással,
– saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a www.ingressum.hu oldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

A weboldal tartalma
A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok megjelenésének időpontja a bejegyzésekben található. Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a dátumot, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Azonban a közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az oldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak tájékoztató jellegűek. A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A weboldal elérése
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

Kapcsolódó honlapok
A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata
Az adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalását Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában rögzíti.

Jogkövetkezmények
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgár jogi és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása
A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

Kiadás: 2020. május 05.